Regulamin gabinetu masażu Mateusza Pawłowskiego


1. Korzystanie z usług gabinetu masażu Mateusza Pawłowskiego (dalej: Gabinet) równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet oraz przed zabiegiem zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE DO WYKONANIA ZABIEGU: STANY OSTRE WYMAGAJĄCE ZABIEGU OPERACYJNEGO, OSTRE STANY ZAPALNE, STANY BEZPOŚREDNIO PRZED LUB PO ZABIEGACH CHIRURGICZNYCH, PACJENCI PRZED I PO PRZESZCZEPACH NARZĄDÓW, CHŁONIAK, ŚWIEŻE RANY STÓP, STANY POURAZOWE STÓP (ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA – DO CZASU WYGOJENIA), GRZYBICA STÓP I/LUB ROZLEGŁE ZMIANY SKÓRNE W OBRĘBIE STÓP, CIĘŻKIE CHOROBY ZAKAŹNE, CIĄŻA ZAGROŻONA, choroby żył.
2. Klientem Gabinetu może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za zgodą rodziców.
3. Personel Gabinetu zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących zabiegu oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.
4. Personel Gabinetu zobowiązany jest do poszanowania prywatności Klienta a Klient jest zobowiązany do poszanowania prywatności personelu Gabinetu.
5.W trosce o wysoką, jakość usług i szacunek do wszystkich Klientów , prosimy o punktualne przychodzenia na umówiony zabieg. W innym przypadku masaż zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut.
6. W Gabinecie należy dostosować się do zaleceń obsługi.
7. W trakcie wykonywania zabiegu w gabinecie masażu może przebywać wyłącznie masażysta oraz Klient. Jedynie masażysta może wyrazić zgodę na obecność trzeciej osoby.
8. W przypadku jakichkolwiek komplikacji lub problemów zdrowotnych, Klient powinien skonsultować z lekarzem wskazanie do masażu
9. Klient jest zobowiązany podczas pierwszej wizyty do udzielenia prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia, istniejących przeciwwskazaniach do zabiegu oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.
10. Klient każdorazowo w przypadku ewentualnego odczuwania dyskomfortu lub złego samopoczucia w trakcie lub po zabiegu,zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym osobę wykonującą zabieg.
11. Masażysta zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu Klientowi, który jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających. W takiej przypadku,za zabieg może zostać pobrana opłata, jak za zabieg, który się odbył.
12. Masażysta zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu, jeśli spotka się z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp). W takich przypadkach zostanie wezwana Policja a opłata za zabieg zostanie pobrana, jak za zabieg, który się odbył.
13. Klient jest zobowiązany odwołać zarezerwowany termin najpóźniej dzień przed umówioną wizytą. W przypadku braku odwołania Klient ponosi pełny koszt jak za zabieg odbyty.
14.Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.